Välkommen till Wellness Office - Molnelle företagskonsulter, Gunilla Molnelle.

En personlig och ansvarsfull samarbetspartner inom administration och ekonomi, där uppdragen anpassas så att kunden kan ägna sig åt företagets kärnverksamhet.

Tar även uppdrag som medicinsk sekreterare och övriga sekreterartjänster.