En personlig och ansvarsfull samarbetspartner inom administration och ekonomi, där uppdragen anpassas så att kunden kan ägna sig åt företagets kärnverksamhet.

Tar även uppdrag som medicinsk sekreterare och övriga sekreterartjänster.